czwartek, 31 maja 2012

czwartek, 17 maja 2012

207


Moje zdjęcie z Wall Street otrzymało 1 miejsce w kat. Wydarzenie na konkursie Grand Press Photo 2012.
My picture from Wall Street got 1st prize in General News category on Grand Press Photo 2012 contest.
Istniej ciągle możliwość wsparcia mojego wyjazdu do Japonii.Wszystko dzięki Emphas.is. W zamian oferuję śledzenie mojego dziennika przygotowań i podróży, limitowane odbitki, sygnowane albumu oraz wiele innych.

Udostępnijcie u siebie i pomóżcie mi urzeczywistnić dalszą część projektu !!! :)

There are still possibility to support my trip to Japan.All thanks to Emphas.is. In return you can "get" access to the entire process of developing the project, tracking my every step from planning to research to the travel diary, , limited archival prints, signed albums and many others.

Share this link and help me realize the rest of the "Theater of Life"! :)

http://www.emphas.is/web/guest/discoverprojects?projectID=620

poniedziałek, 14 maja 2012